Saturday, July 19, 2008

THEORY OF THE HILAS CLASS

Sa panahon sa makabungog nga rebolusyon sa electronika
aduna lang gipahapoy nagsigeg sulod sa langub sa pagtuo
nga sila mga piniling lumulopyo sa parnaso

Daw wala pa matala ang mga teyoriya ni Thorstein Veblen
daw wala pa mapamatud-i nga sila mga sakop sa tribu
sa super elektro magnetic aliwas
ang mga hambugerong ulipon sa giatayng leisure class.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura