Thursday, July 17, 2008

ANG MGA REBOLUSYONARYO

Unang nibutho si Frank Lloyd Wright
Nga nagdalag pangutanang form follows function?
Apan bugnaw pas kang manang ang tubag sa tanan
Maong iyang gidakdakan sa dakong kongkreto
Ang mga kasingkasing sa mga romantikong amerkano.

Nisunod sa pagbutho si Mies Van De Rohe
Ug iyang gipangutana ang mga Aleman
Less is more? Efficiency of the machines?
Mingaw pas kamingawan ang tubag sa tanan
Maong iyang gipang-abisan sa buwak ang mga ornamento
Ginamit ang hait kaayong sipol nga asero.

Ug ang ikatulong nibutho ang Swiss nga si Corbu
Ug siya nagdalag hagit sa mga nanimba sa karaang pagtuo
ug iyang gitiunan ang tanan sa nagsinaw niyang pangutana:
Architektura o rebolusyon? Sa dihang walay nanubag
Iyang gipamuspusan ang mga rebolto
Sa puthaw nga maso sa modernismo!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura