Sunday, July 6, 2008

ANG GAHUM SA ASAWA SA MADYEKERO

(alang kanimo kompareng Adonis Durado)

Usa ka ordinaryong buntag
Nakadesisyon siya nga sayo manglaba
Iyang giunag kuha ang mga nagkatipun-og
Nga mga puting sapot
Og ngadto niyaka gilayon siya
Sa landong og hayahay nga pansayan
Nya nagsigeg pameste gisapot sa hilabihan
Nya nagsigeg bagutbot nga haskang paeta
Aning makabana tag tambok nga madyekero
Nga walay hibangkaagan sa pagmadyek tangtang sa mga buling
Iyang gibagnos ang morag bato nga bareta
Sa polo shirt nga gibansiwag ang pangalan sa National Bank
Morag dakong baboy kadak-a ang maong sapot
Apan tungod kay mao kini ang paborito sa iyang bana
Wala siyay mahimo apan sa pag-una nianig laba
Iyang ginusnusag maayo ang nawong sa presidenti
Sa maong bangko nga gibandera sa puting polo shirt
Nagngisi man lang gihapon ang panuwayng dako!
Iyang gihapak ang ngisi sa palopalo
Tangtang lagi ang baba sa tonto!
Iyang gipuspusan ang duha ka mga mata
Da ang kolera nabuta!
Iyang gibunalan ang duha ka mga dalunggan
Ang duha ka limbarok natangtang!
Iyang gilobok ang ilong
Ang pislat nga amaw nahanaw!
Nya gisunod niya ang uban pang mga bulingon
Sa ubay-ubay pa niyang mga baktin
Sa laktod nga pagka-istorya
Sa paghuman sa taud-taud nga bahogbahog pinuspusay
Nahuman gyod siyag panglaba
Sa dihang iya nang giladlad ubos sa gihilantang adlaw
Ang puting mga sapot
Og tungod kay gikapoy na siya
Nagdalidali siyang nisulod balik
Sa sekretong payag sa mga madyekero
Sa humok nga lazyboy sa sala siya naghayang-hayang
Og iyang gi –click ang power on
Sa remote control sa National nga aircon
Unya iya dayong gi-click ang power on
Sa remote control sa National nga stereo
Iyang gi-click sa cd mode alang sa iyang paboritong cd
Nga nagsulod sa iyang paboritong awit
Og nibunal gilayon ang iyang paboritong baho
BOOM! BOOOM! DAWG! BOOM! BOOOM! DAWG! BOOOM! DAWG!
Og nagsagitsit ang sitsit sa tweeter
TSHIKIISH! SHITSHIIIT! TSHIKHIIIISH! SHIIITSHIIIT! TSHIKIIISH! SHIT!
Og nilusot ang maidlot nga tingog nga daw namaghot nga chihuahua
Gloria Gloria labandeeeera! Gloria Gloria labandeeeera!
Labandeeera si Gloria

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura