Thursday, July 17, 2008

LANUN

nag
inusarang
naglayag
ang
lanong
pahilayo
sa
yuta
sa
sultan
sa
pangorap
padulong
sa
lawud
sa
dagat
sa
sultan
sa
mga
burikat.
lanun=bahasa melayu for slave raiders/pirates.
lanong/joanga=the heavily armed Iranun vessel.
pangorap/pangoray=iranun term for slave raiding.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura