Monday, July 7, 2008

LOBOTOMY ALA BOOM SA SYSTEM OF A DOWN

Napasmo ra na siya tan-aw ko!
Tungod kay mopili kag sa dili
Usa na kana ka pagpili
Tungod kay ako labing siguro
Dili kana suryalismo
Napasmo lang kana siya napasmo

BOOOM!

Dugay nang gitagutagud sa mga black panther
Ang art for art’s sake!
Gitagudtagod sa mga bala kanang mao nga teyoriya
Sa mga armas nilang Langston Hughes, Gwendolyn Brooks,
Nikki Giovanni og Amiri Baraka

BOOOM!

Napasmo ra na siya tan-aw ko!
Tungod kay mopili kag sa dili
Usa na kana ka pagpili
Tungod kay ako labing siguro
Dili kana suryalismo
Napasmo lang kana siya napasmo
Sa iyang gipanihapon gipamahawg gipaniudto
Tongod kay ang iyang gikaon dili unod nga kongketo
Apan ang lobotomong pulong
Ang pulong pseudo!
Napasmo ra na siya tan-aw ko!
Apan pasayloa ako mga igsoon
Nga wala mangandoy nga tawgong artista
Apan sa pagbatbat sa mga saysay sa panahon sa teknilohiya
Wala wala akoy pangandoy nga tawgong artista
O mapak-an o ma-ungo sama sa inyong pangandoy
Tungod kay wala akoy pangandoy sa paghupot sa gahum
Apan sa pag-asoy kabahin sa akong mga kasakit
BOOOM!

Dili ako magbabalak sa parnaso!
BOOOM!
Apan ako usa ka lumulopyo niining impeyerno!
BOOOM!
Wala akoy pangandoy nga magbuhat nianang art!
BOOOM!
Apan sa tanang matang og porma sa diktatorya mosupak!
BOOOM!
Dili ako artista
BOOOM!
Apan ako usa ka terorista!
Terorista sa mga artista!
BOOOM!
Gusto kong bombahan ang mga palasyo!
Labi na nianang mga artistang pseudo!
BOOOM!
Og usa ako ka magdadapig sa mga dinaogdaug bisan sa mga burikat!
BOOOM!
O sa bisan unsang porma sa panamastamas sa mga kabos!
Bisan kabos sa kaalam og pagpangga!
BOOOM!

BOOOM!
Napasmo ra na siya tan-aw ko!
Tungod kay mopili kag sa dili
Usa na kana ka pagpili
Tungod kay ako labing siguro
Dili kana suryalismo
Napasmo lang kana siya napasmo
Sa iyang gipanihapon gipamahawg gipaniudto
Tongod kay ang iyang gikaon dili unod nga kongketo
Og gikinahanglang makatilaw kana sa akong bomba
Kanang hari sa binisayang balak
Pseudo!
BOOOM!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura