Friday, July 11, 2008

IGMAT PAS KAGWANG

Silaw sa bulan og tipik sa bitoon
Ang akong kaanyag imong simbahon?

Silaw sa bulan og tipik sa bitoon sa imong kigol
Kanang imong mga padangug haskang karaana ana Dodong
Ayaw apilag gamit ang hait nga dila ni Enteng Ranudo
Sa imong katuyoang labing baho kaayo
Dili modulot sa akong plastik nga kasingkasing
Tungod kay dili ako hungog nga daling motuo
Nianang imong ulo-ulo
Kay bisan gungis na ko kaayo
Makamao pa gihapong mobasa sa mga himbis
Sa mga otin sa kabayo
Sa mga marokoy nga sama kanimo
Og timan-i kining panagway ko
Adto kini bout ipauli sa impeyerno!

Silaw sa bulan og tipik sa bitoon
Basin ang akong kwarta ang imong gustong maangkon?
Trabahoa na lang kanang gipatrabaho kanimo
Tungod kay mao man kana ang bugti sa bayad ko
Ayaw nalag subaki sa taktika og istratehiya
Sa sama nakong igmat nga politico
Kay basin mabuak nya kanang imong ulo
Sa akong bulawan nga kwarentay singko!

Mao nga ayaw na lang sigeg tilap diha
Ipataup na kana!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura