Friday, July 11, 2008

BAYUK A BANGSA

(alang kang Vicente Vivencio Bandillo)

Pasayloa ako ambongang magbabalak
Tungod kay ako nagpa-ulipon
Sa balaknong giatayng mga Iranun
Ang balaknong mga hari sa dagat.

Oo dili kini propaganda nga gikan sa orang barat
O sa orang ahos nga anaa sa Netherlands
O Kabahin sa equilibrium sa hangin og bulawan
Apan kabahin kini sa pagbansaybansay sa akong dila
Sa porma sa balak sa akong kadugo
Ang balaknong mga hari sa dagat.

Pasayloa ako halangdong magbabalak
Nga akong gibanhaw ang bayuk a bangsa
Ang balak nga gikaon na unta sa yuta
Gikaon sa dakong agta sa gingharian sa ilawom sa yuta
Ang villanelle ang soneto ang haiku sa nahanawng panahon
Nga bisan ako nakurat sa akong nakukutang mga pulong
Ang pamalak sa akong tinubdang Iranun.

Bayuk=balak sa mga Iranun
Bayuk a bangsa=matang sa bayuk nga nagpakita sa pagmahal sa yutang natawhan og sa pagdapig sa dinaugdaog nga kaigsoonan.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura