Sunday, April 27, 2008

KUNG ANG PULONG BATO USA PA GAYOD KA BATO DUGAY NANG NABUAK KANANG IMONG ULO

In this world everything has its own purpose;
even injustice has its purpose.
What is the purpose? It is to be fought.”


-Pramoedya Ananta Toer


Tungod kay diri sa akong nahimutangan
Layo gayod sa kota bato
Diri sa dalan nga semento
Ipatik ko ang kahulogan
Sa bagulbagul nga nagkayu
Nga usa ka awit sa bituon
sa taas nga nagbagang dalan
Sa nagbagang kasingkasing
Sa mga anghel sa impeyerno.

Tungod kay diri sa puthawng ulo sa makina
Sa pinakatuling sakyanan sa yuta
Sa nag-aso-asong bul-og sa tubig
Sa kasuko sa mga nanagpahiubos
Sa hilo sa pagtuo sa gahum sa awit
Akong iseyagit sa tumang kakusog
Ang tingog sa akong batong kasingkasing
og dakong bato sa dakong kamatayon
Aron akong ikahapak sa imong ulo
nga matud pas mga tiguwang gahi pas kinalag-itang bato.

Kay kung ang pulong bato sama pa gayud sa kinagahiang bato
Dugay nang nangabuak kining atong mga ulo.

Saturday, April 26, 2008

ISDANG BATO SA DAGAT SA POLITIKA

The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness,
And the power of God was moving over the water. Then God commanded,
` let there be light
`

-The Holy Bible/Genesis/verse 2-4

Unsaon paghulagway ang kabangis sa kangitngit
Sa kinabuhi sa nilalang sa batong pagbati sa kawad-on sa ekonomiya?
Sud-unga ang tinubdan sa tinood nga armadong kusog sa sultan sa mga banyaga
Gikan sa sabakan sa pulong Iranun dayong dagayday sa sapa pulangi
Ngadto sa kota bato og bilahan nga Ilana
Ngadto sa kinapusaran sa gingharian sa puting rajah sa itom nga kasingkasing
Ilawom sa kapintas sa nagbagang kainit sa gilintiang adlaw
Susama sa adlaw nga gibuhat ni abbu sabaya
Ngadto sa dagat sa mga isdang bato
Duol sa Sangir, Sempurna, Reteh og Bangka
Og simhota sa labing lawom ang baho sa labing ugang pulbura
Gikan Batanes, Cavite , Masbate, Kibawi, Sitangkai og Sangkapura
Og tagamtama ang nakawang sa paghubad sa tribo sa kasingkasing tingga
Sa mga simbolo og metapora sa buwan tingburiring
Nga sama sa huni sa hanging pirata
Sa kahait sa suwab sa taga sa panahon sa mangingisdang elektronika
Sud-unga ang mga garay nga nagtadlas
Sa dagat sa kasaysayan sa pamaagi sa produksyong pang-ekonomiya
Sa Sulu,Borneo Malaya og Indonesia
Alang sa imong paghubad sa tanghaga sa kalambigitan sa mandau, bugas og politika
Tungod kay mao kini ang molamdag aron imong makita
Ang itom nga panagway taliwala sa kangitngit sa gamhanang pulong bisaya.

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura