Tuesday, August 12, 2008

NGANONG BOUT KALIMTAN SA KALIBOTAN ANG MGA IRANUN

Bout silang hikalimtan sa mga amerkano
Tungod kay mas gamhanan ang ilang mga barko

Bout silang hikalimtan sa mga katsila
Tungod kay mas balakero ang tigbas sa ilang mga dila

Bout silang hikalimtan sa mga Dutch
Tungod kay sila ang mga tinoud nga mga hari sa dagat

Bout silang hikalimtan sa mga English
Tungod kay daw wala silay tiil nga sama ni Achilles

Bout silang hikamtinan sa mga bag-ong tubo
Tungod kay mokaon silag tai og buto

Og bout silang hikalimtan sa kalibotan
Tungod kay ang kalibotan ang bolikatan sa kahuyang.

Monday, August 11, 2008

SAMA SA SAMA

Sama sa Badjao
Gihilantan ang atong gihikawang mga adlaw

Sama sa mga taga-sapa
Gidaudaug kita sa mga katsila

Sama sa mga taga-mindanao
Gisakup kitas mga amerkanong sundaw

Sama sa mga Iranun
Trepang bato ang atong kina-un

Sama sa dagat sa Sama
Kita sama sa dagat
Sama sa dagat sa masa!

Wednesday, August 6, 2008

NGANONG SI LAPU-LAPU USA KA IRANUN

Ang panagway sa iyang sundang
Panagway sa pangtabas nga kampilan.

Ang iyang kusog
Kusog sa kumakaon sa pula nga unod.

Ang isla nga iyang gihugpaan
Isla sa mga hiloan ug pulahan.

Ang panagway sa iyang tanghaga
Panagway sa itom nga mga mata sa bisaya.

UYOK SA TUYOK

Kuto sa utok
Tubol sa lubot
Muta sa maut
Tabu sa buta
Lubong sa bungol
Amang ang manga
Ilad sa dila
Ulpot sa putol
Tipas sa sipat
Paka sa paak
Buto sa buto
Balak ang balak!

SAMA SA BADJAO

Sama sa Badjao
Niambak ako sa dagat sa akong huna-huna
Sama sa Ubian
Nilangoy ang akong huna-huna sa dagat sa kapintas
Sama sa Simunol
Nagikisaw-kisaw ang kapintas sa pagtandog sa mga balod
Sama sa Samal
Gihapak sa mga balod ang baybayon sa akong utok
Sama sa Banadan
Ang akong utok napuno sa mga sakayan sa dila
Sama sa Tandobas
Napuno ang mga sakayan sa dila sa mga tanghaga
Sama sa Ungos Matata
Nidulot ang mga tanghaga sa akong bukog
Sama sa Tolen
Ang akong mga bukog nibati sa tumang kasakit
Sama sa Palao
Ang akong mga kasakit magngutngut sa mga gabii nga mingaw
Sama sa Tabawan
Ang kamingaw nipilit sa akong alimpatakan
Sama sa Sibukung
Ang akong alimpatakan nag-awas-awas sa makasamad nga mga pulong
Sama sa Balangingi
Ang akong kasingkasing gitagud-tagud
Gitagud-tagud sa akong nakitang hulagway ilawom sa init nga adlaw
Ang kaniadto mga gikahadlokang mga pirata sa kadagatan sa Asya
Karon mga makililimos sa mga kadanan og gipangtawag na nga mga Badjao!

Sama : ang pangalan sa tribo sa badjao/bajau

Sunday, August 3, 2008

BEDOK

Aso
Aso ang akong nakita
Nga nilagbas sa nagpundok nga mga kahoy
Nagpadulong pahitaas
Pahitaas ngadto sa mga panganod
Panganod nga naglagitom sa kasubo
Kasubo nga daw nagka-itom matag gutlo
Matag gutlo nagkabaga ang mga aso
Aso nga gikan sa daub sa kasingkasing sa Bedok
Kasingkasing sa Bedok nga dili bout mamatay
Bisan giunsa na pagtusaktusak sa mga kasakit
Kasakit nga maoy hinagiban sa labing limbongan nga kaaway.


Bedok : silent k ang paglitok ani; lugar sa Singapura nga lubnganan
sa mga lumad nga mga Boyanese.
Pundok : silent k ang paglitok ani; Pundokanan sa mga taga-Boyan.

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura