Monday, August 11, 2008

SAMA SA SAMA

Sama sa Badjao
Gihilantan ang atong gihikawang mga adlaw

Sama sa mga taga-sapa
Gidaudaug kita sa mga katsila

Sama sa mga taga-mindanao
Gisakup kitas mga amerkanong sundaw

Sama sa mga Iranun
Trepang bato ang atong kina-un

Sama sa dagat sa Sama
Kita sama sa dagat
Sama sa dagat sa masa!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura