Wednesday, August 6, 2008

UYOK SA TUYOK

Kuto sa utok
Tubol sa lubot
Muta sa maut
Tabu sa buta
Lubong sa bungol
Amang ang manga
Ilad sa dila
Ulpot sa putol
Tipas sa sipat
Paka sa paak
Buto sa buto
Balak ang balak!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura