Wednesday, August 6, 2008

SAMA SA BADJAO

Sama sa Badjao
Niambak ako sa dagat sa akong huna-huna
Sama sa Ubian
Nilangoy ang akong huna-huna sa dagat sa kapintas
Sama sa Simunol
Nagikisaw-kisaw ang kapintas sa pagtandog sa mga balod
Sama sa Samal
Gihapak sa mga balod ang baybayon sa akong utok
Sama sa Banadan
Ang akong utok napuno sa mga sakayan sa dila
Sama sa Tandobas
Napuno ang mga sakayan sa dila sa mga tanghaga
Sama sa Ungos Matata
Nidulot ang mga tanghaga sa akong bukog
Sama sa Tolen
Ang akong mga bukog nibati sa tumang kasakit
Sama sa Palao
Ang akong mga kasakit magngutngut sa mga gabii nga mingaw
Sama sa Tabawan
Ang kamingaw nipilit sa akong alimpatakan
Sama sa Sibukung
Ang akong alimpatakan nag-awas-awas sa makasamad nga mga pulong
Sama sa Balangingi
Ang akong kasingkasing gitagud-tagud
Gitagud-tagud sa akong nakitang hulagway ilawom sa init nga adlaw
Ang kaniadto mga gikahadlokang mga pirata sa kadagatan sa Asya
Karon mga makililimos sa mga kadanan og gipangtawag na nga mga Badjao!

Sama : ang pangalan sa tribo sa badjao/bajau

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura