Saturday, April 26, 2008

ISDANG BATO SA DAGAT SA POLITIKA

The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness,
And the power of God was moving over the water. Then God commanded,
` let there be light
`

-The Holy Bible/Genesis/verse 2-4

Unsaon paghulagway ang kabangis sa kangitngit
Sa kinabuhi sa nilalang sa batong pagbati sa kawad-on sa ekonomiya?
Sud-unga ang tinubdan sa tinood nga armadong kusog sa sultan sa mga banyaga
Gikan sa sabakan sa pulong Iranun dayong dagayday sa sapa pulangi
Ngadto sa kota bato og bilahan nga Ilana
Ngadto sa kinapusaran sa gingharian sa puting rajah sa itom nga kasingkasing
Ilawom sa kapintas sa nagbagang kainit sa gilintiang adlaw
Susama sa adlaw nga gibuhat ni abbu sabaya
Ngadto sa dagat sa mga isdang bato
Duol sa Sangir, Sempurna, Reteh og Bangka
Og simhota sa labing lawom ang baho sa labing ugang pulbura
Gikan Batanes, Cavite , Masbate, Kibawi, Sitangkai og Sangkapura
Og tagamtama ang nakawang sa paghubad sa tribo sa kasingkasing tingga
Sa mga simbolo og metapora sa buwan tingburiring
Nga sama sa huni sa hanging pirata
Sa kahait sa suwab sa taga sa panahon sa mangingisdang elektronika
Sud-unga ang mga garay nga nagtadlas
Sa dagat sa kasaysayan sa pamaagi sa produksyong pang-ekonomiya
Sa Sulu,Borneo Malaya og Indonesia
Alang sa imong paghubad sa tanghaga sa kalambigitan sa mandau, bugas og politika
Tungod kay mao kini ang molamdag aron imong makita
Ang itom nga panagway taliwala sa kangitngit sa gamhanang pulong bisaya.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura