Friday, July 25, 2008

PANGLIMA DUA PULA

Gipangitlog sa dragong si Tumang Kaanyag
Ang iyang kamaguwangang dragon sa isla sa Makasaitan
Tungod sa kalipay sa iyang dragong bana nga si Tumang Kabuotan
Nagpanday gilayon siyag labing dako nga kampilan
Og nitugpa ang pak-ang mga pulong sa igmat nga mga dalunggan
Sa magbabarang nga si dragon Tumang Kasakit
Nagluto gilayon siya sa labing itom nga hilo
Alang mapahid sa suwab sa maong sundang
Og nasimhot ang maong humot nga taho sa pislat nga ilong
Sa labing gamhanan nga tambalang si dragon Tumang Kaisog
Og nagluto siyag lana alang mahabak sa anak
Sa banggiitang magtiayon
Iyang gi-apilan sa Tumang Ka La nga dugo sa iyang banggitang apo
Nga si dragon Tumang Kapintas
Og iyang nakita pagkaluto sa maong lana
Ang nagbukalbukal nga bulok sa Tumang Kapula
Mao nga pagkabuak sa pughak sa gibantog nga itlog
Og paggimaw sa ulo sa piso sa Tuman Kapulang dragon
Giputos sa Tumang Kalipay ang tibook tribu sa mga dragong Iranun!


Panglima=pangulo sa balangay o sa mga sundalo.
Dua=duha
Saitan=gamhanang mga kalag alang sa mga Iranun og Sama.
Makasaitan=ang karaang tawag sa mga Iranun og Sama sa isla sa Mactan.
Iranun/Ilanun=labing bangis nga mga pirata sa Asia. Lanun ang tawag sa mga Malay sa mga pirata pahinungod sa mga Iranun.
Sama=ang karaang pangalan sa mga Badjao; bangis nga mga pirata og ang namuhat sa sakayang garay nga giilang labing tulin nga sakayang pangdagat sa tibook kalibotan sa panahong wala pa maimbento ang sakayang de makina.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura