Friday, July 11, 2008

SA DIHANG NAKITA SA MADYEKERO ANG KALAMBIGITAN SA PAGTAAS SA PRESYO SA GASOLINA, BUGAS OG POLITIKA

Ako nalang kang prangkahan nyorito
Nga dili na jud ko makakaon sa presyo
Sa paglupad pataas sa bugas
Kon akong basihan ang akong sweldo
Mao nga sa nilabayng tuig pako kanimo nagsigeg hangyo
Nga pausbawan ang seyento baynte singko
Nga suhol ko matag adlaw isip trabanhe
Ingon ka nga dili na kinahanglan
Tongod kay libre man ko diri mangape paresag pan
Mahimo sad ko mamahaw maniudto manihapon
Tungod kay matud mo pinangga mo ako isip usaka madyekero
Apan unsaon ko pagmadyek ang baba sa asawa ko?
Nga magsige lagputak sa kagamay sa akong sweldo?
Duha ka ulitaw og usa ka babayeng masusu
Ang mga baba nga nagsigeg nganga sa akong payag?
Ingon ang akong asawa nga mas nagtipon-og na ang listahan
Sa among utang sa mga tindahan
Kaysa iyang nadawat nga mga labhanan sa mga silingan
Por diyos por santo Diego Salvador pagmata na
Nga kanang imong sweldo dili ika-igong ipalit og sabong panglaba
Og dahan pa kaayong pulong pangkuso-kuso ang gikan sa akong asawa
Mao nga kagabi tibook gabii wala ako makatulog
Nagsige kog pangita sa mga tubag sa mga tanghaga
Kon unsaon namo pagpakabuhi niining impeyerno
Nga karon gipilo-pilo nag katulo ang presyo sa bugas og krudo
Mao nga nakahukom kaming magtiayon sa pagputol sa among kalisod
Kaganinang kadlawon nga nagtak-ang siya sa kaldero nga walay sulod
Akong gigunitan ang mga tiil sa akong asawa
Og ako siyang gipuspus sa among abuhan
Akong gipuspus ang iyang ulo nga morag monyeka
Nilagpot ang iyang ulo og nilupad siya pagawas
Nilupad siya pahitaas ngadto sa kagawasan sa among kapait sama sa agila
Unya akong giadto sa lawak ang akong kamaguwangang anak
Si Juan nga akong gipahingod kang San Juan
San Juan Bautista og ako siyang gilabay sa bintana
Og natuhog siya sa bagakayng koral sa among silingan
Og niluapd ang iyang singgit sa kalipay
Og nilupad siya sutoy ngadto sa kawanangan sama sa banog
Og akong gisunod ang akong kamanghurang anak babaye
Is Maria nga akong gipangalan sa birheng inahan ni Jesus
Ako siyang gikugos og akong gibusdak sa among tugkaran
Akong gibusdak pati-urok og akong nakitang nabuak ang iyang ulo
Nigawas ang dugo og utok og akong nakita pagkataudtaud
Nanuyhakaw ang bulak nga sunflower
Og napuno sa makabutang yellow sa bulak ang tibook Pasil
Og akong gisunod ug kugos ang walay tingog nakong tunga-tungang anak
Akong ginganlag Jesus pahinongod sa atong manunubos
Og ako siyang gidala sa Marcelo Fernan Bridge
Akong siyang gihulog sa dagat og ang iyang nagbagang mata
Wala mobiya kanakog tan-aw samtang nagpatighulog siya
Og wala ni gamayng kahadlok akong nakita kang Jesus
Og sa wala pa siya hingpit kan -a sa dagat
Nitadlas sa iyang mga mata ang nagbagang pahiyom
Ug nakita kong nahimo siyang dakong iho
Puting iho nga nilangoy tidlom langoy ngadto sa lawod sa dagat sa kaparat
Ug mao nga ania ako kanimo karon nyorito Osmena
Dili aron sa pagpangayog uminto sa akong sweldo
Apan sa pag-uli ni niining kwarentay singko
Nga akong kahimanan isip imong madyekero
Madyekero nimo sa mga numero matag eleksiyon
Isip berdugo sa sama kanimong politiko
Berdugo unya duwaang monyeka nimo
Sup-supon ang otin og itlog matag tukar sa imong ibog
Unya dayon ulo-ulohan dayon nga himoong hari
Sa palasyo sa imong kabayot!
Apan nganong ang presyo karon sa krudo saisyentay singko?
Nganong ang presyo karon sa bugas kwarentay singko?
Tin-aw kaayo ang sulti sa akong anak nga aktibista
Nga ang presyo sa tanang butang diinhi sa kalibotan tungod sa pamuo
Ug dili tungod sa bili niini sa tawo
Nganong walay bili ang hangin nga gikinahanglan man kaayo kini sa tawo?
Tungod kay walay pamuo!
Nganong taas kaayo ang bili sa bulawan nga dili man kini makaon?
Tungod kay taas kaayo ang proseso sa pagmugna niini!
Apan nganong nagsigeg lupad pataas ang mga presyo sa bugas og krudo?
Tungod kay aduna say mga madyekero kining mga kartel sa bugas og krudo! Mga gamhanang mga madyekero sa mga numero!
Ug daghan na kami nyorito daghan na kaming nagmata karon
Si Islaw nga madyekero ni kongresman Martinez kuyog kami!
Is Martin nga madyekero ni Gobernor Garcia kuyog kami!
Is Tikyo nga madyekero ni mayor Ouano kuyog kami!
Kuyog kami karon sa kadalan kuyog kami sa dakong rali sa KMU
Tungod kay suhito kaayo kami sa mga kinaiya
Og mga nagkalinlaing matang sa pagmadyek
Mao nga bout namong mga berdugo iseyagit ipabuto
Nga ang pagmadyek hanaw sa mga tawo og numero
Usa usab ka matang sa pamuo!
Mao nga ikaw kunoy hukom nyorito
Kung ang akong nakat-unang mga islogan sakto sa tuno :
USA DUHA TULO UPAT!
MARTSA ALANG SA PAGSUPAK!
USA DUHA TULO UPAT!
ANG MGA PRESYO SA BUGAS UG KRUDO IBAGSAK!
USA DUHA TULO UPAT!
IBAGSAK! IBAGSAK! IBAGSAK! IBAGSAK!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura