Monday, July 28, 2008

NGANONG NIENTER?

Pagtsuyor diha oi!
Pagtsuyor nga makamao kang mamalak!
Og kinahanglang dili ka mamakak!
Kanus-a na highway kanang imong awaaw nga kalag?
Hain man ang basic logic sa puthaw nga nibalibad?
Aso sa puthaw, puthaw sa aso?
Kanus-a nagsiga ang anino?
Pagkamugna mo sa anino sa puthawng damgo?
Samtang nagpadayon ka nga nagkatawa
Nga blangkong mag-atubang sa puthawng ulo?
Ikaw ang magbabalak nga nanghari sa mga bangga?
Bangga sa patas-anayg ihi sa kabuang mo!
Ipatan-aw usa kanag say-kayat-trist kanang imong gamayng kuto!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura