Friday, July 11, 2008

PRECISION ENGINEERING

Mao kini timan-i
Ang mga engineer og architect
Giumol gayod alang mabatid sa pamalak
Tungod kay gitudloan gayod kami
Sa paggamit sa mga pulong sa pag-analyze
Sa ka tukma sa pulong exact and precise!

Tadlason namo ang direksiyon sa mga linya
Sama sa pagkapkap sa tukma nga pamaybay
Sa bayhon sa matag panagway
Apan ginamit ang tukma nga grammar
Sama sa My Dear Aunt Sally
Tungod kay ang mao kini ang fundamentals sa mathematics!

Ang mga pulong adunay samag kinaiya sa kongkreto
Gikinahanglang dili kini mosobra
Sa compresssive stress sa pulong bato
Tungod kay inig sunod sa zero
Kini mobuto!

Ang mga simile adunay kinaiya nga labing moderno
Gikinahanglang dili kini mosobra
Sa tensile stress sa katig-a sa pulong asero
Tungod kay ang sunod sa zero
Mohumok kini sama sa lastiko!

Og sud-unga ang mga engineer og architect
Kung mag-analyze sa mga pwersa
Gikinahang ila kining isulat idrowing isulat
Og ginamit ang gahum sa free-bodied diagram
Molusot ang mga huna-huna sa mga dayan-dayan
Alang sa pagkaplag sa mga kahulogan
Sa ultimate design!

Ang mga irony wala mawala kanamo
Tan-awa pananglit ang kabahin sa shear and moment
Tungod kay kung hain ang maximum nga shear
Tua sad didto ang zero nga moment!
Ug hain ang maximum moment
Tua sad didto ang zero nga shear!
Og kini nga teyoriya
Gitawag sa mga sayantipiko nga maxima minima!

Apan bout kang mangitag pruweba?
Tan-awa kung unsa ka heroic kanang Eiffel Tower sa Paris
O unsa ka acrobatic kanang Opera House sa Sydney
O ang epekong balak sa Sagrada Familia sa Barcelona
O ang simbolismo sa St. Mary of Angels sa Andalucia
Di ba dagkong mga metapora nga ibayaw ka sa Nirvana?

Mao nga palihug mga senyor og mga senyora
Ayaw tan-awa nga kabus sa pamalak ang mga engineer og architect
Tungod kay kami kami ang mga precision poets sa steel and concrete!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura