Sunday, July 6, 2008

ANG HAPPY MEAL VERSION 2.0

(subak-duyog ang awit nga pain ni Tupac Shakur)

PAIIIIIIN! PAIIIIIN! PAIIIIIIN!
BOOOM! DAAHG! BOOOM! DAWG! BOOOOM! DAWG!
TSOOOKODOG! TOKOTSODOG! TSOOK!TSOOK! SHOOOT!

Sige
Usapa
Na
Kanang
Hamburger
Sa
Panaugdaug
Lamya
Na
Kanang
Mga
Pilipinong
Nanaglubog
Sa
Sidewalk
Imna
Na
Kanang
Imong
Coke
Tungod
Kay
Niabot
Na
Ang
Panahon
Nga
Akong
Tagudtaguron
Sa
Akong
Pinuti
Ang
Wait
mong
Nangluspad
Sa
kaputi


SHOOOK! SHOOOT! HOOT! FOOOOK! FOOOK!
BOOM! DAG! TAGADAGADAG! BOOOM! DAKDAK!
PAIIIIIN! PAIIIIIN! PAIIIIN!
TRAALAAALAAADAALAAA PAIIIIIN

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura