Sunday, July 6, 2008

SA DIHANG NAHUBOG NA SAD SA NEO-MARXISTS DIALECTICS ANG MAGBABALAK

(alang kanilang noel, nilo, olive, armamina, tonton, ven og sa uban pang mga-matud pa ni emman lacaba- companions of my youth)


Unsa ang presyo?
Si karl Marx nagkanayon nga ang presyo sa mga butang nga nabuhat sa mga taw alang sa paghatag sa tukma nga bili sa pamuo sa mga butang dinhi sa kalibotan. Ang presyo dili og dili gayud mag-agad sa kabililhon sa butang a kinabuhi sa taw apan sa pamuo. Gibuhat ni Marx nga sanglitanan ang hangin wala kini presyo apan mamatay ang taw kon kini dili niya maginhawa sa pipila lamang ka minutos samtang ang bulawan pwerting taasa sa presyo apan nga dili man mangamatay ang mga taw bisan wala silamaka-angkon niining maong butang nga gitawag nga bulawan. Mao nga mamaghatot una ko kay morag nahubog nasad kos mga pulong sa Das Kapital :

Ingon sila nga adunay equilibrium

Nga adunay equilibrium
Sa supply and demand sa lana.

Apan nganong adunay pagtaas
Sa presyo sa lana?

Tungod sa paghunong
Sa pagsuyop
Sa duga sa Iraq ?
Nga gustong suyopon
Sa bugo nga presidente
Sa tinipong
Bansa sa amerika?
Saman diay kining
Maong presidente
Ang bag-ong
Bugo nga bampira?

Tungod sa mga
Datu nga mga meyembro
Sa gutom og uhaw
Nga kartel?
Apan asa
Paman nila ibubu
Ang kwartang papel?
Sa bungtod sa nagbagang bas
Sa disyerto sa ilalom sa kulot
Nilang mga buhok?
O sa disyerto sa ilalom
Sa mas labawng kulot nga mga bulbul
Nga nigimaw sa ilang mga bogan?

Saman
Na tinood na diay
Ang mga tagna
Nga ang mga makina
Makaangkon na
Sa gahum sa ispirito?

Saman
Tinood nga mao kini ang hinungdan
Sa paglupad pataas sa mga presyo?
Ang pagtukod sa mga makina
Sa dakong hugpong sa pamuo?

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura