Saturday, July 12, 2008

ANG LUBAD NGA MAONG VERSION 2.0

Every revolution overthrows the existing power to this extend it is political;
Every revolution breaks up the old society to this extend it is social.

-Karl Marx

Taliwala sa pamuo ug sa makina namugna ang maong
Nga nigamot sa akong bokog
Nga gitahi sa akong kusog
Nga gisabonan sa grasa ug abog
Nga gipauga sa itom nga utot!

Ang maong kong lubad adunay tapak sa lubot
Adunay gisi sa tuhod!

Gikan sa Enero hangtod sa Desyembre
Gikan sa kuna hangtod sa lubnganan
Maoy giposas sa kiting ug hawak
Ang maong kong lubad!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura