Sunday, July 6, 2008

LAIN NA SANG BALAK KABAHIN SA NAGBAGANG KASINGKASING

(alang kanimo v)


Usa kadto ka Dominggo
Niadto ko sa Orchard Road
Niguho ko sa Orchard MRT Station
Tukma jud nga ikasiyam sa kabuntagon
Nanugpa na ang mga Pilipino sa Orchard
Daw mga gulansiyang nga nagtapok
Nangalimyon ang lutaw nilang kahumot
Nisakay ko sa escalator padulong pataas
Tungod kay adto ko mopakals sa Old Changkee
Nga tua nahimotang sa tugkaran sa mamords nga mga tore
Sa mall sa gibantog nga Takeshimaya
Akong nalabyan ang kayong pula nga Ferrari
Ako sang nalabyan ang puti nga Alfa Romeo
Ako sang nalabyan ang itom nga Bugatti
Ako sang nalabyan ang mga hayag kaayong yellow nga Maseratti
Ako sang nalabyan ang hait nga orange nga Lamborgini
Nahubog ko sa pista sa mga gamhanan
Og labing matahom nga mga makina sa tibook kalibotan
Og ang akong dila bout nang manilap sa mga pulong
Nga gustong mobatbat sa kakusog sa Italyanong mga sakyanan
Mga sakyanang labing kusog nga daw ibayaw ka
Sa kawanangan sa himaya sa modernong gahom sa kahimanan
Og bout kong tadlason ang kadalanan sa abstraksiyon
Ang abstraksiyon sa imahinasyon sa gahom sa utok
Alang sa pagduki-duki sa paghabal sa arte og teknolohiya
Apan gutom ang akong tiyan sa konkretong unod
Unod nga maoy tubag sa nagbagang kahapdos sa reyalidad
Mao nga nibulhot kog lakaw pwerti nakong lakaw sutoy
Og sa pag-abot jud nako sa tugkaran sa Takeshimaya
Lahos kog ngadto sa Old Changkee
Ni-order gilayon kog duha ka tuhog sa lapad nga fishcake
Nag-aso-aso sa kainit ang dagko og ugdo nga mga fishcake
Nya nilingkod ko sa ang-ang sa hagdanan doul sa Isetan
Duol sa gibantog nga istambayanang dapit
Sa mga batan-ong mga pinay nga gilanlag Food Republic
Og didto akong nakita ang maanyag nga inahan
Inahan sa akong mga balak nga naglingkod nagpakigol
Nipahiyom siya dayong yango ngari kanako
Samtang ang iyang kaubang matahom nga sama kaniyang bisaya
Nag-atubang kaniya og daw machinegun ang baba
Nagsigeg paarak sa mga pagargar nga binastos
Nibikangkang siyag hinayhinay
Og akong nakitang nilili ang kaanyag
Kaanyag sa ngabil nga nangilo nangamay
Og sama sa Ferrari nga ang bulok kayong pula
Ang maanyag nga ngabil nga nag-nga-nga pula kaayo
nanghubag nagsinaw og daw nagbaga
Og paghuman nakog habhab sa duha ka tuhog nga fishcake
Nibundak ang ulan sa nagbagang mga pulong sa akong balak
Og dili lang ang bilahan sa imong utok
Ang gibahaan sa makapasong kainit

Dili ba?Old Changkee=gibantog nga chinese food stall sa Orchard Road

Adunay Hotel sa Orchard Road nga magtapok ang mga Ferrari, Bugatti, Maseratti, Lamborgini og uban pang sports car matag Dominggo.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura