Thursday, July 24, 2008

BANSAY-BANSAY SA PAGKASALAMANGKERO

(yukbo kang Don Pag-usara)

Kining akong balak alang lamang
Sa mga dagkog kuto
Ang buot gayod nakong ipairok
Alang gayod kinis adunay bukas nga utok.

Kining akong gamay nga balak
Magtuki sa banog
Igmata ang inyong mga mata mga higala
Kay buhaton ko kinig itlog:
Banog=boang=yabag=bayag =itlog!

Kining akong balak yukbo sa mga libat
Ayaw kamog kabalaka kay dili kini bahin sa bilat
Kining akong balak simbolo lamang sa naghibat nga otin
Apan tungod kay ako disipulo ni Don Balakero
Metapora gayod kini sa nag-utog nga labing dakong tino!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura