Monday, July 14, 2008

SYDNEY OPERA HOUSE

Usa ka gabii
Sa talad kan-anan sa arkitekto
Iyang gihiwa-hiwa sa ka-upat ang usa ka itlog nga parat
Iyang gipakita ang unod sa structural engineer
Nagkuha ang engineer sa lapis og papel
Og iyang gihulagway ang lingin nga yellow
Daw nag-ingon nga dako kining tunga nga zero
Sama sa dakong tunga sa dili mahimo
Og iyang gitadlas sa hait ug tul-id nga mga badlis
Ang maidlot nga mga diagonal stress
Og ang humok nga equally distributed forces
Ug ang panagbangi sa compressive and tensile stress
Og ilang gibana-bana ang thermal pressure
Nga mobunal sa kainit sa panit sa itlog nga puti
Og tibook gabii nanglupad ang mga stress and moment diagram
Og pagkabuntag nanugpa ang mga tubag
Didto sa unom ka mga puting papel
Sa acrobatic nga panaghabal sa mga thin shells!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura