Friday, May 2, 2008

2. ANG BALAOD SA PAGLUTAW

Unsa kuno ang libak nga nilutaw?
Sakayan!

Unsa nga sakayan?
Pang bata!

Diin kuno nakit-i?
Sa boyan sea!

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura